wyteri Syte

aarüere (aagrüert)

In der Wörterliste suchen...
Beginnt mit... Enthält... Genauer AusdruckTönt wie...
Mundart Hochdeutsch
aarüere (aagrüert)
anrühren (angerührt), betasten
Aussprache : [ aarüèrè (aagrüèrt) ]