bescht, dr / beschte, s / beschti, di

In der Wörterliste suchen...
Mundart Hochdeutsch
bescht, dr / beschte, s / beschti, di
das/der/die Beste
Aussprache: bescht / beschtè / beschti