wyteri Syte

Tschoope, e, zwe Tschööpe

In der Wörterliste suchen...
Beginnt mit... Enthält... Genauer AusdruckTönt wie...
Mundart Hochdeutsch
Tschoope, e, zwe Tschööpe
1) Jacke, Kittel, 2) Tollpatsch, Tölpel
Aussprache : [ tschoopè, tschööpè ]